Wyceny

Wybrane referencje naszych klientów:

„Spółka Ochnik S.A. rekomenduje Alpha Capital Group jako kompetentną i profesjonalną firmę realizująca projekty wyceny przedsiębiorstw.”

 

Marcin Ochnik

Prezes Zarządu

Ochnik S.A.

ochnik-s-a-logo-referencje2

„Rekomendujemy Alpha Capital Group jako Partnera, który świadczy swoje usługi w sposób rzetelny i profesjonalny.”

 

Paweł Bąk

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Tele-Fonika Kable S.A.

tele-fonika-logo-referencje2

„Współpracę oraz podejście członków zespołu Alpha Capital Group do realizacji projektu oceniamy jako rzetelne i profesjonalne.”

 

Michał Wróbel

Członek Zarządu

Nowa Itaka Sp. z o.o.

itaka-logo-referencje2

Wycena szkód gospodarczych

Wyceny szkód gospodarczych sporządzane są na potrzeby sporów sądowych, w celu oszacowania wysokości start jakie nastąpiły na skutek zaistniałej sytuacji będącej przedmiotem sporu. Pomagamy naszym klientom dokładnie oszacować wartość o jaką mogą się ubiegać w toku postępowania spornego.

Wycena szkody gospodarczej polega na porównaniu sytuacji sprzed zdarzenia będącego przedmiotem sporu z tą po jego wystąpieniu oraz wyznaczeniu wymiernych wartości, które zostały przez to zdarzenie utracone.


Wycena strat gospodarczych związanych z:

 • zawieranymi kontraktami,
 • dokonywani transakcjami,
 • nieprawnym wykorzystaniem własności intelektualnej,
 • sporami dotyczącymi kwestii właścicielskich,
 • niezgodnym z prawem wykorzystania majątku,
 • nadużyciami księgowymi,
 • roszczeniami związanymi z wymaganiami regulacyjnymi.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z naszym biurem regionalnym lub:

Email  biuro@alpha-capital.pl


Proces wyceny szkód gospodarczych

 • analiza zdarzeń mających wpływ na uzyskaną szkodę gospodarczą,
 • identyfikacja wszelkich źródeł kosztów lub utraconych korzyści,
 • opis powstałych strat,
 • określenie wpływu zaniedbania na przedsiębiorstwo,
 • określenie wartości powstałych szkód gospodarczych,
 • przygotowanie i przekazanie raportu z wyceny.


Wybrane referencje naszych klientów:

„Spółka Ochnik S.A. rekomenduje Alpha Capital Group jako kompetentną i profesjonalną firmę realizująca projekty wyceny przedsiębiorstw.”

 

Marcin Ochnik

Prezes Zarządu

Ochnik S.A.

ochnik-s-a-logo-referencje2

„Rekomendujemy Alpha Capital Group jako Partnera, który świadczy swoje usługi w sposób rzetelny i profesjonalny.”

 

Paweł Bąk

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Tele-Fonika Kable S.A.

tele-fonika-logo-referencje2

„Współpracę oraz podejście członków zespołu Alpha Capital Group do realizacji projektu oceniamy jako rzetelne i profesjonalne.”

 

Michał Wróbel

Członek Zarządu

Nowa Itaka Sp. z o.o.

itaka-logo-referencje2