Wyceny

Wybrane referencje naszych klientów:

„Spółka Ochnik S.A. rekomenduje Alpha Capital Group jako kompetentną i profesjonalną firmę realizująca projekty wyceny przedsiębiorstw.”

 

Marcin Ochnik

Prezes Zarządu

Ochnik S.A.

ochnik-s-a-logo-referencje2

„Rekomendujemy Alpha Capital Group jako Partnera, który świadczy swoje usługi w sposób rzetelny i profesjonalny.”

 

Paweł Bąk

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Tele-Fonika Kable S.A.

tele-fonika-logo-referencje2

„Współpracę oraz podejście członków zespołu Alpha Capital Group do realizacji projektu oceniamy jako rzetelne i profesjonalne.”

 

Michał Wróbel

Członek Zarządu

Nowa Itaka Sp. z o.o.

itaka-logo-referencje2

Wycena spółki

Każdy projekty wyceny spółki realizujemy w sposób indywidualny, mając na uwadze, że każda firma składa się z innych elementów oraz funkcjonuje w różnych obszarach. Także cel wyceny spółki determinuje wybór odpowiedniej metodologii wyceny, a także podejścia do realizowanych przez nas wycen spółek. 

Odpowiednie wyznaczenie wartości spółki jest niezbędne do podjęcia wielu strategicznych decyzji. Wspieramy przedsiębiorców, zarządy oraz pozostałych zainteresowanych uzyskać informację na temat wartości godziwej spółki, a także kluczowych elementów które wpływają na wycenę spółki.


Jaki jest cel wyceny spółki?

Wyceny spółki dokonuje się między innymi na potrzeby:

 • przekształcenia i zmiany formy prawnej,
 • połączenia, podziału, zakupu lub sprzedaży przedsiębiorstwa,
 • restrukturyzacji podatkowej lub kapitałowej,
 • rozliczeń pomiędzy wspólnikami i spadkobiercami,
 • toczących się sporów sądowych,
 • wniesienia przedsiębiorstwa spółki aportem do innej spółki kapitałowej,
 • informacyjne dla interesariuszy spółki,
 • określenia parytetów wymiany udziałów lub akcji.

Niezależnie od celu jedną z decyzji strategicznych przedsiębiorstwa jest wydzielenie ze swoich struktur jego zorganizowanej części, która może zostać sprzedana lub wniesiona aportem do innego przedsiębiorstwa. W celu przeprowadzenia tego procesu niezbędna jest wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Na czym polega wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki?

Stosownie do art. 4a pkt 4 ustawy o CIT art. 5a pkt 4 ustawy o PIT art. 2 ust. 27e ustawy o VAT zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Głównym założeniem jakie musi spełnić ZCP jest możliwość samodzielnej realizacji określonych funkcji.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z naszym biurem regionalnym lub:

Email  biuro@alpha-capital.pl


Jak wygląda proces wyceny spółki?

Wycena spółki realizowana jest przy zastosowaniu kilku metod wycen i składa się z następujących etapów:

 • ustalenie celu wyceny spółki oraz wybór metodologii,
 • przekazanie listy pytań i zebranie niezbędnych danych finansowych i dodatkowych informacji,
 • analiza otrzymanych dokumentów oraz kluczowych czynników determinujących wartość spółki,
 • przygotowanie modelu wyceny spółki,
 • przedstawienie wyników wyceny firmy przed zleceniodawcą,
 • przekazanie finalnego raportu z wyceny spółki.

W trakcie realizacji procesu wyceny spółki kluczowe jest ustalenie celu wyceny oraz dopasowanie metodologii wyceny. Kolejnym etapem jest szczegółowa analiza aktualnej kondycji finansowej i potencjału rozwoju spółki. W trakcie wyceny spółki analizujemy nie tylko przedsiębiorstwo i jego główne aktywa, ale również branże w które funkcjonuje, prognozy jej rozwoju oraz zespół zarządzający oraz pozostałe kluczowe wartości niematerialne i materialne, które mają wpływ na wartość spółki.

Jakimi metodami dokonuje się wyceny spółki?

W celu wyznaczenie wartości godziwej spółki stosuje się metody majątkowe, porównawcze oraz dochodowe.

Metody majątkowe polegają oszacowaniu wartości poszczególnych składników majątku. W zależności od celu wyceny spółki i sytuacji finansowej firmy, stosuje się m.in. metodę skorygowanych aktywów netto, metody księgowe, rynkowe, czy też metodę likwidacyjną. Wycena spółki metodami majątkowymi stosowana jest głównie w przypadku firm posiadających istotne aktywa trwałe oraz przedsiębiorstw będących w procesie restrukturyzacji.

Metody porównawcze pozwalają wycenić spółkę na podstawie porównywalnych spółek publicznych lub też historycznych transakcji dokonanych na rynku fuzji i przejęć. Wycena spółki za pomocą tzw. mnożników stosowana jest bardzo często w przypadku transakcji fuzji i przejęć oraz przez fundusze venture capital i private equity.

Metody dochodowe polegają na oszacowaniu wartości spółki przyszłych przepływów środków pieniężnych generowanych przez spółkę na dzień wyceny. Najczęściej stosowana jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (tzw. metoda DCF), która jest bardzo często stosowana w projektach mających na celu wycenę spółki o dużych perspektywach wzrostu.


Wybrane referencje naszych klientów:

„Spółka Ochnik S.A. rekomenduje Alpha Capital Group jako kompetentną i profesjonalną firmę realizująca projekty wyceny przedsiębiorstw.”

 

Marcin Ochnik

Prezes Zarządu

Ochnik S.A.

ochnik-s-a-logo-referencje2

„Rekomendujemy Alpha Capital Group jako Partnera, który świadczy swoje usługi w sposób rzetelny i profesjonalny.”

 

Paweł Bąk

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Tele-Fonika Kable S.A.

tele-fonika-logo-referencje2

„Współpracę oraz podejście członków zespołu Alpha Capital Group do realizacji projektu oceniamy jako rzetelne i profesjonalne.”

 

Michał Wróbel

Członek Zarządu

Nowa Itaka Sp. z o.o.

itaka-logo-referencje2