Wyceny

Wybrane referencje naszych klientów:

„Spółka Ochnik S.A. rekomenduje Alpha Capital Group jako kompetentną i profesjonalną firmę realizująca projekty wyceny przedsiębiorstw.”

 

Marcin Ochnik

Prezes Zarządu

Ochnik S.A.

ochnik-s-a-logo-referencje2

„Rekomendujemy Alpha Capital Group jako Partnera, który świadczy swoje usługi w sposób rzetelny i profesjonalny.”

 

Paweł Bąk

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Tele-Fonika Kable S.A.

tele-fonika-logo-referencje2

„Współpracę oraz podejście członków zespołu Alpha Capital Group do realizacji projektu oceniamy jako rzetelne i profesjonalne.”

 

Michał Wróbel

Członek Zarządu

Nowa Itaka Sp. z o.o.

itaka-logo-referencje2

Wycena marki i znaku towarowego

Marka pozwala klientowi identyfikować się z firmą oraz umożliwia wyróżnienie się na tle mocnej konkurencji, jak i na ustalenie wyższej marży na swoich produktach. Wartość znaku towarowego (marki) to finansowe odzwierciedlenie dodatkowych korzyści uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa poprzez oznaczanie produktów danym znakiem. Wartość marki stanowi znaczącą część wartości całego przedsiębiorstwa.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

(art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1410)


Cele wyceny znaku towarowego

Wycena marki i znaku towarowego dokonywana jest najczęściej na następujące potrzeby:

  • sprzedaży marki (znaku towarowego),
  • udzielenia licencji na wykorzystywanie marki (znaku towarowego), np. w ramach sieci franczyzowej,
  • wniesienia marki (znaku towarowego) aportem do innego przedsiębiorstwa,
  • optymalizacji bilansowo – podatkowej,
  • ustanowieniu zabezpieczeń majątkowych w procesie pozyskania kredytu lub pożyczki.

Znakiem towarowym, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z naszym biurem regionalnym lub:

Email  biuro@alpha-capital.pl


Proces wyceny

Proces wyceny marki i znaku towarowego składa się z następujących etapów:

  • określanie celu wyceny oraz zakresu prac, aby dobrać odpowiednią metodę wyceny,
  • ustalenie i zebranie danych niezbędnych do zrealizowanie wyceny,
  • analiza danych finansowych Spółki oraz specjalistycznych baz danych,
  • sporządzenie modelu wyceny zgodnie z ustaloną metodyką,
  • prezentacji wyników i przekazanie raportu z wyceny.

Metody wyceny:

Na metodę wyceny znaku towarowego niewątpliwie wpływ mają takie czynniki jak rodzaj znaku i dostępność informacji. Jednakże kluczowe znaczenie ma cel wyceny, który stanowi pierwotne kryterium wyboru pomiędzy poszczególnymi metodami wyceny.

Metody korzyści ekonomicznych polegają na określeniu wartości marki na podstawie prognozowanych przepływów pieniężnych, generowanych dzięki marce.

Metody przychodowe (premii cenowej) polegają na porównaniu dochodów wytworzonych przez markę z dochodami, jakie można byłoby osiągnąć oferując zbliżony produkt nie posiadający rozpoznawalnej marki.

Metody opłat licencyjnych polegają na przyjęciu założenia, że firma nie jest właścicielem marki lub innego aktywa niematerialnego i musi ponosić opłaty za prawa do korzystania z niego.


Wybrane referencje naszych klientów:

„Spółka Ochnik S.A. rekomenduje Alpha Capital Group jako kompetentną i profesjonalną firmę realizująca projekty wyceny przedsiębiorstw.”

 

Marcin Ochnik

Prezes Zarządu

Ochnik S.A.

ochnik-s-a-logo-referencje2

„Rekomendujemy Alpha Capital Group jako Partnera, który świadczy swoje usługi w sposób rzetelny i profesjonalny.”

 

Paweł Bąk

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Tele-Fonika Kable S.A.

tele-fonika-logo-referencje2

„Współpracę oraz podejście członków zespołu Alpha Capital Group do realizacji projektu oceniamy jako rzetelne i profesjonalne.”

 

Michał Wróbel

Członek Zarządu

Nowa Itaka Sp. z o.o.

itaka-logo-referencje2