Wyceny

Wybrane referencje naszych klientów:

„Spółka Ochnik S.A. rekomenduje Alpha Capital Group jako kompetentną i profesjonalną firmę realizująca projekty wyceny przedsiębiorstw.”

 

Marcin Ochnik

Prezes Zarządu

Ochnik S.A.

ochnik-s-a-logo-referencje2

„Rekomendujemy Alpha Capital Group jako Partnera, który świadczy swoje usługi w sposób rzetelny i profesjonalny.”

 

Paweł Bąk

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Tele-Fonika Kable S.A.

tele-fonika-logo-referencje2

„Współpracę oraz podejście członków zespołu Alpha Capital Group do realizacji projektu oceniamy jako rzetelne i profesjonalne.”

 

Michał Wróbel

Członek Zarządu

Nowa Itaka Sp. z o.o.

itaka-logo-referencje2

Wycena Know-how

Czym jest know-how?

Know-how nie posiada definicji prawnej. Jest to termin określający informacje oraz wiedzę techniczną, handlową, administracyjną czy też finansową, dotyczącą sposobu produkcji lub dostarczania usług. Nie dotyczy on wyłącznie produktu finalnego lecz także poszczególnych faz jego przerobu. Informacje, na które składa się know-how nie są objęte patentami i umowami licencyjnymi, bowiem nie posiadają charakteru wynalazczego, są natomiast tajemnicą przedsiębiorstwa. Poufny charakter know-how jest jego najistotniejszą charakterystyką. W związku z tym aby można było mówić o istnieniu know-how i w związku z tym przypisywać mu wartość należy mieć pewność iż rozwiązanie nie zostało przedstawione publicznie.

Know-how ma ogromną wartość dla przedsiębiorstwa, ponieważ dzięki nim jest ono w stanie osiągnąć przewagę konkurencyjną nad pozostałą częścią firm na rynku. Świadczy to również o jakości i innowacyjności spółki, co jest ważne w kontekście generowania przez nią przyszłych korzyści.


Proces wyceny know-how

Proces wyceny know-how składa się z następujących etapów:

  • precyzyjne ustalenie przedmiotu wyceny
  • ustalenie i zebranie danych niezbędnych do zrealizowanie wyceny,
  • analiza zebranych danych oraz specjalistycznych baz danych,
  • sporządzenie modelu wyceny zgodnie z ustaloną metodyką,
  • prezentacji wyników i przekazanie raportu z wyceny.

 

Czynniki kształtujące wartość know-how:

  • zachowanie poufności,
  • wpływ na wzrost przychodów lub ograniczenie kosztów,
  • unikalność,
  • istotność know-how dla branży.

Metody wyceny

Wycena know-how metodologicznie zbliżona jest znacznie do wyceny technologii.

Metody kosztowe opierają się na założeniu, że wartość know-how można określić na podstawie kalkulacji kosztów, jakie należałoby ponieść, aby w przyszłości otrzymać korzyści takie same, jakich dostarcza opracowana już technologia lub wykorzystywane know-how.

Metody dochodowe opierają się na założeniu, że wartość know-how można określić na podstawie dochodów przez nie generowanych. Istnieją dwie główne odmiany tej koncepcji: metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz metoda opłat licencyjnych.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z naszym biurem regionalnym lub:

Email  biuro@alpha-capital.plWybrane referencje naszych klientów:

„Spółka Ochnik S.A. rekomenduje Alpha Capital Group jako kompetentną i profesjonalną firmę realizująca projekty wyceny przedsiębiorstw.”

 

Marcin Ochnik

Prezes Zarządu

Ochnik S.A.

ochnik-s-a-logo-referencje2

„Rekomendujemy Alpha Capital Group jako Partnera, który świadczy swoje usługi w sposób rzetelny i profesjonalny.”

 

Paweł Bąk

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Tele-Fonika Kable S.A.

tele-fonika-logo-referencje2

„Współpracę oraz podejście członków zespołu Alpha Capital Group do realizacji projektu oceniamy jako rzetelne i profesjonalne.”

 

Michał Wróbel

Członek Zarządu

Nowa Itaka Sp. z o.o.

itaka-logo-referencje2