Widoczna stabilności na polskim rynku fuzji i przejęć

Robert /

W ostatnich informacjach dotyczących III kwartału 2023 roku na polskim rynku fuzji i przejęć zauważamy stabilność. Raport “M&A Index Poland” przygotowany przez Fordata i Navigator Capital informuje, że w omawianym okresie przeprowadzono 94 transakcje, utrzymując się na poziomie zbliżonym do I i II kwartału tego roku, kiedy to liczby wynosiły odpowiednio 95 i 96. Co ciekawe, liczba transakcji wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy zrealizowano ich zaledwie 74.

Najważniejszą transakcją w III kwartale była przejęcie większościowego pakietu akcji studia Techland, producenta gier komputerowych, przez chińską firmę Tencent, osiągając imponującą wartość około 6,3 miliarda złotych.
Warto także zaznaczyć, że sektory, w których najwięcej transakcji miało miejsce, to TMT (technologie, media, telekomunikacja) oraz przemysł i FMCG, które stanowiły odpowiednio 17% i 14% wszystkich fuzji i przejęć w omawianym okresie.

Raport sugeruje, że rynek fuzji i przejęć w Polsce pozostaje w dobrej kondycji, a fundusze private equity i venture capital odgrywają istotną rolę na tym rynku. Prognozy wskazują, że końcówka roku nadal będzie sprzyjać inwestycjom, zwłaszcza w branżę nowych technologii. Oczekuje się, że mimo trwającej wojny na Ukrainie i wynikających z niej problemów ekonomicznych, aktywność na krajowym rynku fuzji i przejęć pozostanie na stabilnym poziomie w nadchodzących miesiącach.