Spółki Skarbu Państwa przejęły kontrolę nad Polimex-Mostostal

Alpha Capital /

Spółki Enea, Energa, PGE oraz PGNiG Technologie nabyły łącznie 150 mln akcji Polimexu – Mostostal po cenie 2 PLN za jedną akcję w ramach prywatnej emisji. Przed transakcją, ilość akcji wynosiła 86,6 mln, a po transakcji 236,6mln. Implikuje to rynkową wycenę wartości kapitałów własnych przedsiębiorstwa na poziomie 473,24 mln PLN. W wyniku transakcji o wartości 300 mln PLN państwowe spółki zwiększyły swoje zaangażowanie w Polimex – Mostostal do 65,9%.

Zaangażowane spółki podają, że objęcie przez państwowe grupy energetyczne akcji Polimex-Mostostal to strategiczna inwestycja z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Na decyzję o przejęciu poprzez emisję akcji wpływa również aktualnie wysoki poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych państwowych spółek, potrzeba stopniowego modernizowania przestarzałych już bloków energetycznych oraz rosnące zapotrzebowanie na krajową energię elektryczną.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego i ochrony środowiska.