Aktualności

Spółka z grupy Gobarto kupuje Ferma-Pol za 22 mln PLN

Admin /

Agro Duda należąca do grupy Gobarto podpisała warunkową umowę kupna 100 proc. udziałów spółki Ferma-Pol od Skarbu Państwa. Według umowy warunkowej przejmujący zgodził się zapłacić 22 mln PLN.

Zgodnie z zapisami umowy Agro Duda zobowiązała się w okresie gwarancyjnym 48 miesięcy od daty zamknięcia transakcji zrealizować inwestycje rzeczowe w przejmowanym podmiocie na kwotę co najmniej 10 mln PLN. Dodatkowo przejmujący zobowiązał się we okresie gwarancyjnym do zachowania własności udziałów w Ferma-Pol oraz niezaprzestania w niej prowadzenia podstawowej działalności. Przejmowana spółka w tym okresie nie może również zostać zlikwidowana, rozwiązana, połączona, podzielona lub przekształcona.

PPH Ferma-Pol prowadzi działalność między innymi w zakresie wielkotowarowej produkcji trzody chlewnej, produkcji roślinnej, produkcji mieszanek paszowych, skupu od rolnictwa oraz jego zaopatrzenia.

Podstawową działalnością Agro Duda jest hodowla trzody chlewnej oraz uprawa gruntów rolnych. Dzięki integracji pionowej z Ferma-Pol, spółka liczy na uzyskanie licznych synergii operacyjnych i kosztowych oraz zwiększenie udziału w rynku.