Spółka Wakacje.pl z grupy Wirtualna Polska przejmuje spółkę MyTravel.pl

Alpha Capital /

Spółka Wakacje.pl należąca do grupy WP uzgodniła warunki umowy. Na jej mocy nabędzie 100% udziałów w MyTravel.pl za kwotę w przedziale 10 – 19 mln PLN.

Kwota transakcji ma być rozłożona na trzy raty płatne do trzeciego kwartału 2019 roku. Pierwsza transza w wysokości 7,9 mln PLN ma zostać sfinansowana ze środków własnych spółki Wakacje.pl. Ostateczna wartość transakcji zostanie ustalona jako iloczyn znormalizowanego wyniku EBITDA przejmowanego podmiotu za rok 2018 oraz ustalonego przez strony mnożnika. Przejęcie spółki MyTravel.pl wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju grupy WP, tj. obecności oferowanych produktów zarówno w kanałach online jak i offline. Akwizycja pozwoli również grupie na rozszerzenie portfela marek z segmentu turystycznego.

MyTravel.pl prowadzi franczyzową sieć sprzedaży wycieczek, a także innych usług turystycznych. Spółka posiada 116 salonów stacjonarnych, co zapewnia jej pozycję największej agencyjnej sieci na rynku polskim. Do grupy Wirtualna Polska należą m.in. Wakacje.pl, Nocowanie.pl oraz Eholiday.pl działające w segmencie turystycznym.