Spółka Everest Finanse nabyła 100% udziałów w firmie Tempo Finanse

Alpha Capital /

Właściciel marki Bocian Pożyczki, spółka Everest Finanse przejęła 100% udziałów w firmie Tempo Finanse. Wartość przedsiębiorstwa wycenia się na 56,7 mln PLN. Kwota transakcji została podzielona na dwie części – płatną w dniu podpisania umowy (38,7 mln PLN) oraz odroczoną (18 mln PLN).

Jest to pierwsze w historii polskiego rynku przejęcie spółki pożyczkowej przez drugą. Przejęcie spółki wpisuje się w długofalową strategię firmy Everest Finanse. Zarząd szacuje, że dzięki akwizycji podmiot zwiększy swoje udziały w rynku poza bankowych pożyczek konsumenckich do ok. 10%. Rynek cechuje się systematycznym wzrostem. Jego wartość na koniec 2016 roku wycenia się na ok. 3,5 mld PLN.

Everest Finanse działa od 2000 roku, prowadzi działalność polegającą na udzielaniu pożyczek pieniężnych osobom fizycznym. Tempo Finanse działa od 2007 roku i posiada zbliżony profil działalności. Obecnie na terenie całego kraju funkcjonuje 10 oddziałów.