Śnieżka przejmuje 80% udziałów w węgierskim Poli-Farbe

Alpha Capital /

Polski producent farb i lakierów Śnieżka podpisał umowę nabycia 80% udziałów w firmie Poli-Farbe Vegyipari Korlátolt Felelősségű Társaság. Wartość udziałów wyceniono na ok. 8 mld HUF (ok. 108 mln PLN). Ostateczna kwota transakcji zależeć będzie głównie od wyników finansowych przejmowanej spółki i może wzrosnąć maksymalnie o ok. 13,5 mln PLN.

Przeniesienie własności udziałów ma nastąpić nie później niż do 30 kwietnia 2019 roku. Po nabyciu pakietu kontrolnego, w drugim etapie będzie istniała możliwość zakupienia pozostałych 20% akcji spółki Poli-Farbe. W wyniku przejęcia Poli-Farbe, przychody z rynku węgierskiego będą stanowiły ponad 30% przychodów osiąganych przez Śnieżkę. W ocenie zarządu przejęcie spółki pozwoli na zwiększenie efektywności operacyjnej grupy, optymalizację produktową oraz synergię kosztową. Przejęcie wpisuje się w strategię Śnieżki polegającą na ekspansji na rynki Europy Środkowej i Wschodniej, w szczególności w segmencie farb dekoracyjnych.

Poli-Farbe Vegyipari jest jednym z największych producentów farb dekoracyjnych na Węgrzech. Oprócz farb, spółka sprzedaje m.in. systemy izolacyjne oraz środki ochrony drewna. Firma posiada również dwie zagraniczne spółki zależne na Słowacji oraz w Rumunii. Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest czołowym producentem farb i lakierów w Polsce. Spółka wytwarza ok. 140 mln litrów różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej rocznie. W 2017 roku grupa osiągnęła 567 mln PLN przychodów przy marży EBITDA w wysokości 15,8%.