Restrukturyzacje

Kompleksowo przeprowadzamy procesy restrukturyzacyjne, począwszy od dogłębnej analizy zastanej sytuacji i przygotowania planu restrukturyzacji, poprzez jego wdrożenie i negocjacje z bankami, a kończąc na implementacji strategii wzrostu wartości całego biznesu.

||

Pomagamy naszym klientom z sukcesem przeprowadzić działania restrukturyzacyjne w obszarze całego przedsiębiorstwa lub jego wybranych obszarów:

 • Restrukturyzacja naprawcza – wspieramy spółki będące w trudnej sytuacji finansowej bądź gospodarczej.
 • Restrukturyzacja rozwojowa – przedsiębiorstwa, które rozwijają się wolniej niż powinny, wprowadzamy na właściwe tory umożliwiające lepsze wykorzystanie posiadanych aktywów, poprawę rentowności oraz wzrost wartości biznesu.

||

Główne elementy procesu restrukturyzacyjnego:

 • Analiza zastanej sytuacji,
 • Przygotowanie planu restrukturyzacji,
 • Wdrożenie planu,
 • Negocjacje z bankami i podmiotami finansującymi,
 • Implementacja strategii wzrostu wartości całego biznesu.

Po całym procesie firma jest bardziej efektywna, lepiej zorganizowana oraz ma wyznaczona strategię działania. Kluczową kwestią jest także odpowiednio wczesne planowanie i wdrażanie restrukturyzacji.

||

Główne korzyści wynikające ze współpracy:

 • Posiadamy zespół ekspertów, którzy zrealizowali z powodzeniem wiele procesów restrukturyzacyjnych,
 • Dzięki bardzo dobrym relacjom z bankami oraz wieloma inwestorami finansowymi, skutecznie pomagamy refinansować i zoptymalizować zadłużenie spółek,
 • Ponieważ kompleksowo podejmujemy się procesów restrukturyzacyjnych, zdejmujemy z właściciela spółki wiele, często bardzo nieprzyjemnych obowiązków związanych z koniecznością wprowadzenia działań restrukturyzacyjnych,
 • Bierzemy odpowiedzialność za wyniki naszego działania pracując w modelu opierającym się w dużym stopniu o wynagrodzenie od sukcesu,