Rekordowa wartość transakcji fuzji i przejęć w Polsce w 2022 roku

Robert /

W 2022 roku wartość transakcji fuzji i przejęć w Polsce osiągnęła rekordowy poziom około 20 miliardów dolarów, zgodnie z raportem firmy doradczej Bain & Company. Pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej, eksperci przewidują, że aktywność inwestorów utrzyma się na wysokim poziomie w bieżącym roku, głównie ze względu na atrakcyjne wyceny przejmowanych spółek.

Łączna wartość transakcji była o około 1 miliard dolarów wyższa niż w 2021 roku i niemal dwukrotnie większa niż przed pandemią w 2019 roku. Dwa przejęcia dokonane przez PKN Orlen miały znaczący wpływ na ten wynik.

Wartość transakcji M&A w Polsce wzrosła o 7 proc., a liczba transakcji o ponad jedną trzecią w porównaniu z poprzednim rokiem. Po początkowej niepewności wywołanej wybuchem wojny w Ukrainie, inwestorzy powrócili do zakupów. Oczekuje się, że ta aktywność utrzyma się w 2023 roku, zwłaszcza ze względu na spadające wyceny aktywów, szczególnie w sektorze technologii i ochrony zdrowia.

Eksperci prognozują dalszy spadek wycen spółek, co może stworzyć okazje inwestycyjne. Branża technologiczna będzie nadal w centrum zainteresowania inwestorów, zwłaszcza firmy zajmujące się innowacjami w różnych sektorach, takich jak handel, medycyna i finanse. Ponadto, sektor ochrony zdrowia, producenci dóbr konsumpcyjnych, przemysłowe spółki oraz sektor odnawialnych źródeł energii pozostaną atrakcyjnymi obszarami dla inwestycji.

W przyszłości, inwestycje w sektory związane z gospodarką zeroemisyjną będą gorącym tematem, obejmując spółki wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych, elektromobilność, logistykę i magazynowanie energii. Branża ta wymaga znacznych nakładów finansowych ze względu na przyspieszającą dekarbonizację.