PZU rozwija segment zdrowotny kupując Polmedic z Radomia

Alpha Capital /

PZU Zdrowie nabył 100% udziałów w posiadającym 9 placówek i obsługującym 20 tys. pacjentów miesięcznie radomskim Polmedic.

Ubezpieczyciel coraz intensywniej inwestuje w sektorze ochrony zdrowia. Do tej pory celem przejęć były przychodnie w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Opolu, Jaworznie, Płocku, Włocławku czy Częstochowie. Inwestycje te są elementem strategii rozwoju usług opieki medycznej. Inwestycje PZU wpłyną na zwiększenie udziału w rynku oraz konkurencyjności podmiotu, jak i przyczynią się do powstania synergii operacyjnych i kosztowych w segmencie opieki zdrowotnej. Do 2020 roku PZU przewiduje wzrost przychodów ze sprzedaży w sektorze zdrowie do poziomu 1 mld PLN, dla porównania w ubiegłym roku sprzedaż na rzecz tego segmentu wynosiła 260 mln PLN. W efekcie działań PZU, w najbliższym czasie przyspieszy konsolidacja rozdrobionego rynku przychodni medycznych w Polsce.

Polmedic jest polską firmą działającą na rynku usług medycznych od 2001 roku. W 2013 roku na skutek przejęcia spółki Prof-Med powstała Grupa Polmedic, która w listopadzie tego roku była odpowiedzialna za akwizycję przychodni medycyny pracy w Radomiu.