PZU i PFR kupią pakiet 33 proc. akcji Pekao za 10,6 mld PLN

Alpha Capital /

UniCredit zawarł umowę z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń oraz Polskim Funduszem Rozwoju dotyczącą sprzedaży pakietu stanowiącego 32,8 proc. akcji Pekao za 10,6 mld PLN. Cena nabycia wynosić będzie 123 PLN za jedną akcję, co wskazuje na 2,4 procentowy spadek w porównaniu do ceny sprzedaży pakietu 10% akcji Pekao w lipcu 2016 roku. Przed ogłoszeniem zawarcia umowy cena akcji Pekao znajdowała się w okolicach 122 PLN.

Transakcja sprzedaży ma zostać zrealizowana w dwóch etapach. W pierwszym PZU zakupi poprzez spółkę zależną 20 procent akcji banku, w tym czasie PFR dokona bezpośredniego nabycia 10 procentowego pakietu akcji Pekao. W drugim etapie, który nastąpi nie później iż po 60 dniach od sfinalizowania pierwszej fazy transakcji, PFR zakupi pozostały pakiet akcji wynoszący 2,8%.

Włoski bank po ogłoszeniu tej transakcji sprzedał również certyfikaty odpowiadające 7,3 procenta akcji Pekao – cena sprzedaży wyniosła około 116 PLN. Ponadto zawarł wiążącą umowę z Amundi, największą europejską firmą zarządzającą aktywami w wysokości 1 bln EUR, której sprzeda Pioneer Investments za ok 3,55 mld EUR. Działania UniCredit podyktowane są potrzebą wzmocnienia sytuacji finansowej banku. Poprzez wyprzedaż niektórych aktywów zamierza on uzupełnić poziom kapitału.