Polska Grupa Lotnicza zamierza przejąć LOT

Alpha Capital /

Powołana w styczniu 2018 roku przez premiera Mateusza Morawieckiego, Polska Grupa Lotnicza złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia kontroli nad spółkami Polskie Linie Lotnicze LOT, LOT Aircraft Maintenance Services oraz LS Airport Services.

Przejmowane podmioty, które mają wejść w skład Grupy zachowają odrębność organizacyjną, będą jednak realizowały jedną wspólną strategię odpowiadającą obecnym wymaganiom rynku lotniczego. Kapitał zakładowy Polskiej Grupy Lotniczej wynosi 1,2 mld PLN i został w całości wniesiony przez Skarb Państwa. Szacuje się, że większość tej kwoty trafi do Lotniczego Funduszu Leasingowego – nowo powstałej spółki wchodzącej w skład grupy, która ma zająć się kupowaniem i leasingowaniem nowych samolotów.

Polska Grupa Lotnicza została powołana w celu konsolidowania i integrowania polskiej branży lotniczej. Stworzenie grupy wpisuje się w elementy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.