Oshee Polska pozyskuje nowego inwestora

Alpha Capital /

Fundusz private equity Innova Capitał nabył 33% udziałów w spółce Oshee Polska. Założyciele spółki Oshee i jej większościowi akcjonariusze Dariusz Gałęzewski oraz Dominik Doliński pozostaną w firmie na niezmienionych warunkach nadal nią zarządzając. Wartość transakcji nie została ujawniona.

Pozyskanie partnera finansowego pozwoli spółce Oshee na dalszy rozwój zarówno na rynku lokalnym jak i za granicą. Właściciele spółki stawiają na ekspansywną ścieżkę rozwój przedsiębiorstwa planując dalsze akwizycje w branży FMCG. W 2017 roku spółka Oshee przejęła markę wody mineralnej Kinga Pienińska.

Oshee jest producentem oraz dystrybutorem napojów izotonicznych, funkcjonalnych oraz dietetycznych produktów spożywczych, które są dostępne w 45 krajach. Spółka Oshee Polska w 2017 roku osiągnęła 163,45 mln PLN przychodów ze sprzedaży przy marży EBITDA na poziomie 8,6%. Innova Capital jest czołowym funduszem private equity w Europie Centralnej. Fundusz zazwyczaj inwestuje w średniej wielkości podmioty, których wartość mieści się w granicach 50 – 150 mln EUR. Preferowany okres inwestycji funduszu wynosi 3 – 5 lat.