Michał Sołowow przejmuje Synthos i zamierza wycofać spółkę z rynku regulowanego

Alpha Capital /

FTF Galleon oraz FTF Columbus, podmioty kontrolowane przez Michała Sołowowa, w drodze wezwania na akcję spółki Synthos, osiągnęły ok. 93,9% udziałów w kapitale zakładowym. Równocześnie został ogłoszony przymusowy wykup pozostałych akcji spółki, od akcjonariuszy mniejszościowych po cenie 4,93 PLN za jedną akcję. Wartość transakcji przejęcia udziałów wycenia się na 2,45 mld PLN.

Przymusowy wykup pozwoli na dematerializację akcje i wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym. Według Michała Sołowowa Synthos potrzebuje inwestycji w infrastrukturę, które pozwolą na zwiększenie konkurencyjności podmiotu na światowych rynkach. Spółka od 2011 roku wypłaciła swoim akcjonariuszom 3,9 mld PLN w formie dywidendy.

Synthos prowadzi działalność od 1945 roku. Jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce oraz czołowym europejskim producentem kauczuków emulsyjnych i polistyrenu do spieniania. Michał Sołowow należy do najbogatszych Polaków, posiada udziały w takich spółkach jak m.in. Rovese, Barlinek czy Synthos.