LC Corp sprzedane za 481 mln PLN

Alpha Capital /

Leszek Czarnecki, główny akcjonariusz deweloperskiej spółki LC Corp sprzedał 51,17% akcji i obecnie nie posiada żadnych udziałów. Przejmującymi podmiotami były Altus TFI, Quercus TFI oraz PZU PTE.

Wartość transakcji wycenia się na ok. 481 mln PLN, wynikającą z ceny jednej akcji ustalonej na poziomie 2,1 PLN. Umowa sprzedaży zobowiązuje Czarneckiego do nie angażowania się w działalność deweloperską na terytorium Polski w ciągu 3 najbliższych lat. W pierwszej połowie 2017 roku ok. 77% przychodów spółki LC Corp stanowiła sprzedaż lokali, 23% odpowiadało wynajmowi nieruchomości.

LC Corp jest grupą deweloperską skupiającą się głównie na inwestycjach komercyjnych oraz mieszkaniowych. Jej obszar działalności to sześć największych miast Polski – Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Gdańsk oraz Łódź.