Aktualności

Konsolidacja na polskim rynku bankowym

Admin /

Bank Millennium nabył ok. 99,79% akcji Euro Bank S.A. od Société Générale S.A. Ustalona wartość przejmowanych udziałów na poziomie 1,83 mld PLN implikuje wskaźnik C/WK na poziomie 1,2x. Transakcja przejęcia banku zostanie opłacona gotówką i będzie sfinansowana z wewnętrznych środków banku.

Grupa Société Générale na mocy umowy zapewnia 10-letnią gwarancję pokrywającą 80% ryzyka kredytowego portfeli pierwotnie niezagrożonych oraz kosztu ryzyka walutowych kredytów hipotecznych. Dodatkowo Bank Millenium będzie zwolniony z odpowiedzialności obejmującej straty wynikające z postępowań, sporów lub zmian w prawie dotyczących walutowych kredytów hipotecznych w okresie najbliższych 20 lat. Przewiduje się, że skumulowane korzyści wynikające z synergii wyniosą ok. 650 mln PLN w ciągu kolejnych 5 lat. Zamknięcie transakcji zaplanowane jest na drugi kwartał 2019 roku.

Euro Bank powstał w 2003 roku w wyniku akwizycji oraz późniejszej fuzji Banku Społem oraz Banku Wschodniego. Na koniec 2017 roku bank posiadał w sumie 490 placówek osiągając zysk netto na poziomie 102,8 mln PLN. W skład Grupy Banku Millenium wchodzą m.in. Millenium Leasing oraz Millenium TFI. Millenium Bank w 2017 roku osiągnął zysk netto w wysokości 681,2 mln PLN.