Indykpol sprzedaje zakłady produkcyjne w Lublinie i Turce

Alpha Capital /

Inykpol podpisał z grupą SuperDrob przedwstępną umowę sprzedaży dwóch zakładów produkcyjnych w Lublinie i Turce. Oprócz przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa grupa SuperDrob zamierza nabyć 50% udziałów w spółce ŁukPasz. Wartość transakcji wycenia się na 195 mln PLN.

Przejęcie zakładów uboju kurczaków w Lublinie oraz wylęgarni piskląt kurczęcych w Turce pozwoli podnieść zdolności produkcyjne spółki. Zarząd grupy SuperDrob szacuje, że dzięki przejęciu oferta produktowa oraz obszar działalności zwiększą się.

Grupa kapitałowa Indykpol jest liderem w produkcji mięsa indyczego w Polsce oraz jednym z największych polskich producentów wyrobów drobiarskich. Specjalizuje się w produkcji, sprzedaży i przetwórstwie wyrobów z mięsa indyczego. Grupa SuperDrob specjalizuje się w produkcji i sprzedaży produktów drobiowych, zatrudnia ponad 2000 pracowników. Ponad 50% produkcji jest eksportowane do zagranicznych klientów sieciowych.