IDEABOX przejmuje Drukarnię Expres

Alpha Capital /

Fundusz private equity z grupy kapitałowej Leszka Czarneckiego przejął Drukarnię Expres z Inowrocławia. Szacuje się, że w latach 2010 – 2016 dokonano 36 transakcji fuzji i przejęć w sektorze opakowań o łącznej wartości ok. 600 mln EUR.

Plany Leszka Czarneckiego względem sektora opakowań nie kończą się na Drukarni Expres, lecz zakładają dalszą konsolidację małych firm z branży w celu stworzenia podmiotu o przychodach rzędu 100 mln PLN. Zarówno profil funduszu jak i struktura branży sprzyjają temu projektowi. Rynek producentów jest bardzo rozdrobniony, szacuje się że blisko 500 spółek osiągających roczne przychody poniżej 50 mln PLN odpowiada za 77 proc. przychodów branży.

Fundusz Idea Box jest rozwinięciem projektu inkubatora przedsiębiorczości stworzonego w 2012 przez Idea Bank. Jednostkowe wartości inwestycji funduszu wahają się w przedziale 10 – 60 mln PLN w przewidywanym okresie 3 – 5 lat.