Grupa Tele-Fonika Kable przejmuje JDR Cable Systems

Alpha Capital /

Polski producent przewodów i systemów kablowych, Grupa Tele-Fonika Kable przejmuje firmę JDR Cable Systems. Wartość transakcji według wyceny portalu Mergemarket oscyluje wokół 200 mln USD.

Dzięki akwizycji Grupa TFKable zwiększy swoje moce produkcyjne. Obok sześciu zakładów w Polsce, Serbii oraz Ukrainie, spółka zyska dwie kolejne placówki ulokowane w Wielkiej Brytanii. Przejęcie umożliwi międzynarodowy rozwój, grupa będzie zatrudniać blisko 4000 osób na całym świecie. Ze względu na wąską specjalizację grupy JDR, polski producent zyska również znaczące udziały w rynku kabli stosowanych do morskich platform wiertniczych oraz farm wiatrowych. OECD szacuje ośmiokrotny wzrost wartości rynku morskich elektrowni wiatrowych w najbliższych 20 latach.

Tele-Fonika działa od 1992 roku. Produkty spółki, wytwarzane głównie w Polsce, znajdują swoich odbiorców w ponad 80 krajach. Spółka Jacques De Regt (JDR) Cable Systems funkcjonuje ponad 20 lat skupiając się na dostarczaniu rozwiązań podmorskich dla sektora ropy naftowej i gazu a także energetyki odnawialnej.