Grupa Nets przejmuje spółkę Dotcard w rekordowej transakcji na polskim rynku FinTech

Alpha Capital /

Fundusz inwestycyjny MCI.EuroVentures oraz Saltus TUW podpisały umowę sprzedaży spółki Dotcard (DotPay/eCard). Nabywającym jest norweska grupa Nets będąca inwestorem strategicznym. Wartość transakcji szacuje się na 315 mln PLN.

Grupa MCI do której należy fundusz informuje, że całkowity zyska z transakcji wyniesie ok. 255 mln PLN co jest najlepszym wynikiem z pojedynczej transakcji w historii grupy. Rekordowa jest również wartość samej transakcji. Wycena spółki z sektora FinTech na poziomie 315 mln PLN sprawia, że jest to największe przejęcie tego typu spółki w skali kraju. Norweska grupa Nets dostarcza usługi związane z przetwarzaniem płatności bezgotówkowych w takich krajach jak Norwegia, Dania, Włochy, Słowenia oraz Węgry. Przejęcie spółki Dotcard pozwoli grupie na silną ekspansję na rynek polski.

MCI Capital S.A. jest funduszem inwestycyjnym typu private equity notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Nets dostarcza swoje usługi dla banków, sieci handlowych i dużych przedsiębiorstw. Spółka zatrudnia ok 2,5 tys. osób.