Grupa CIECH przejmuje hiszpańską spółkę Proplan Plant Protection

Alpha Capital /

CIECH S.A zawarł umowę nabycia 75 proc. akcji hiszpańskiego przedsiębiorstwa działającego na rynku środków ochrony roślin. Sprzedającymi były osoby fizyczne będące dotychczas akcjonariuszami spółki. Wartość pakietu 75 proc. akcji hiszpańskiego Proplanu wyceniono w transakcji przejęcia na 33,5 mln EUR.

Dzięki przejęciu CIECH S.A. pozyskała dostęp do portfela ponad 120 zarejestrowanych produktów oraz prawa do toczących się procesów rejestracji. W szczególności spółka pozyskała dostęp do nowych rynków zbytu: Hiszpanii i południowych krajów Europy, Afryki, Australii oraz Ameryki Południowej. Przejęcie hiszpańskiego podmiotu pozwoli grupie CIECH na dywersyfikację biznesu opartego obecnie na sodzie. Szacuje się, że rynki środków ochrony roślin oraz producentów produktów generycznych, na których działają obie spółki, będą rosły tempie odpowiednio 2% oraz 4% rocznie.

Spółka Proplan jest dostawcą generycznych środków ochrony roślin. Cechuje się wysoką dynamika wzrostu przychodów oraz rentownością – 16mln EUR przychodów przy marży EBITDA powyżej 20% w 2017 roku. Grupa CIECH jest wiodącym polskim podmiotem w branży chemicznej oraz jednym z większych przedsiębiorstw w tej branży w Europie. Należąca do grupy spółka CIECH Sarzyna jest największym polskim producentem środków ochrony roślin.