Goldman Sachs skupił 100% udziałów w spółce Robyg

Alpha Capital /

Bricks Acquisitions należący do funduszu inwestycyjnego Goldman Sachs International nabył w drodze wezwania na akcje 100% akcji deweloperskiej spółki Robyg. Wezwanie dotyczyło łącznie ponad 289 mln akcji spółki po 4 PLN za sztukę. Wartość transakcji przejęcia polskiego przedsiębiorstwa wycenia się na 1,6 mld PLN.

Goldman Sachs wycofał polską spółkę deweloperską z obrotu na rynku regulowanym oraz zapowiedział długoterminową współpracę w roli inwestora strategicznego. Zaproponowana przez fundusz cena za jedną akcję jest o 33% wyższa od ceny emisyjnej z czerwca 2017 oraz o 10% wyższa od konsensusu wycen zebranych przez agencję Bloomberg. Grupa Robyg w 2017 roku odnotowała rekordowy zysk netto w wysokości 135 mln PLN przy sprzedaży na poziomie 3,47 tys. mieszkań.

Goldman Sachs to założony w 1869 roku jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie zatrudniający ponad 34 tys. pracowników. Grupa Robyg działa na krajowym rynku deweloperskim od 2000 roku sprzedając do tej pory ok. 16 tys. lokali. Działalność skupia się głównie na Warszawie oraz Gdańsku.