Fuzje i przejęcia

Kompleksowo wspieramy naszych Klientów w realizacji transakcji fuzji i przejęć zarówno po stronie kupującej jak i sprzedającej. Naszym celem jest uzyskanie jak najlepszych warunków oraz bezpieczeństwa transakcji. Dzięki doświadczeniu wyniesionemu z projektów w różnych branżach, wiemy jakie elementy są kluczowe dla powodzenia realizacji transakcji. 

[]

Główne motywy realizacji transakcji fuzji i przejęć:

 • Zwiększenie udziału w rynku oraz konkurencyjności podmiotu,
 • Wzrost wartości przedsiębiorstwa poprzez integrację pionową lub poziomą,
 • Szereg synergii operacyjnych i kosztowych,
 • Konsolidacja rozdrobnionego rynku,
 • Nabycie unikalnych kompetencji, technologii oraz know-how,
 • Szybszy wzrost przedsiębiorstwa niż w przypadku realizacji strategii opartej wyłącznie na rozwoju organicznym

[]

W przypadku realizacji transakcji po stronie kupującej nasze wsparcie obejmuje m.in.:

 • Przygotowanie strategii dla Klienta wskazującej w jakim stopniu ewentualny rozwój poprzez przejęcia innych podmiotów przyniesienie długoterminowe korzyści i wpłynie na wzrost wartości firmy,
 • Szczegółowa analiza rynku oraz identyfikacja podmiotów, które odpowiadają określonym wcześniej kryteriom,
 • Kontakt i pierwsze rozmowy z przedsiębiorstwami potencjalnie zainteresowanymi sprzedażą,
 • Wstępna wycena spółki przejmowanej,
 • Negocjacje i ustalenie wstępnych warunków transakcji,
 • Due diligence spółki będącej przedmiotem przejęcia oraz analiza synergii po ewentualnej transakcji,
 • Wsparcie w sporządzeniu wiążącej oferty nabycia przedsiębiorstwa oraz finalne negocjacje,
 • Pomoc w skutecznej integracji nabytego podmiotu oraz maksymalizacji synergii.

[]

W przypadku realizacji transakcji po stronie sprzedającej nasze wsparcie obejmuje m.in.:

 • Przygotowanie spółki i włascicieli do sprzedaży firmy,
 • Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej i wycena spółki,
 • Przygotowanie długiej listy potencjalnych inwestorów i kontakt z wybranymi podmiotami,
 • Prezentacja spółki, spotkania, odpowiedzi na dodatkowe pytania,
 • Due diligence,
 • Negocjacje kluczowych warunków i strukturyzacja transakcji,
 • Proces zamknięcia i rozliczenia transakcji.