Fundusz MCI.PrivateVentures FIZ wyszedł z inwestycji w Lifebrain AG

Alpha Capital /

Fundusz MCI.PrivateVentures, do którego należy również subfundusz MCI.EuroVentures 1.0 poinformował o zbyciu wszystkich posiadanych akcji w kapitale zakładowym austriackiej spółki Lifebrain AG . Spółka zwróciła również pożyczkę pieniężną udzieloną przez MCI.CreditVentures 2.0.

Zarządzany przez grupę kapitałową Private Equity Managers, subfundusz MCI.EuroVentures 1.0 na mocy umowy z kwietnia 2015 roku objął akcje nowej emisji spółki Lifebrain AG za 20 mln EUR. Po 3 latach inwestycji, fundusz poinformował, że łączna kwota uzyskana ze sprzedaży akcji w kapitale zakładowym spółki oraz z tytułu zwrotu pożyczki wyniosła 36,6 mln EUR.

Grupa MCI w 2017 roku osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 119 mln PLN oraz posiadała aktywa w wysokości 1,36 mld PLN. Do tej pory fundusz wyszedł z ponad 30 inwestycji realizując średnioroczną stopę zwrotu na poziomie około 22%. Fundusz MCI Capital inwestuje głównie w podmioty specjalizujące się w procesach transformacji cyfrowej, przenoszące model biznesowy z tradycyjnej do cyfrowej gospodarki. Inwestycje realizowane są głównie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Główną działalnością spółki Lifebrain AG jest inwestowanie w małe i średnie laboratoria diagnostyczne w całej Europie.