CCC nabywa szwajcarską spółkę o 100-letniej tradycji

Alpha Capital /

Spółka zależna od CCC zawarła warunkową umowę nabycia 70 proc. udziałów spółki Karl Vögele. Pakiet akcji wycenia się na 10 mln CHF. Realizacja transakcji uzależniona jest od szeregu czynników, w tym finalizacji badania due diligence.

Ustalono również, że grupa CCC będzie miała prawo nabyć pozostały pakiet 30 proc. akcji po 2021 roku. Wartość pakietu mniejszościowego została wyceniona jako czterokrotność EBITDA minus dług netto. Podstawą do wyliczenia wartości ma być zaudytowane roczne sprawozdanie finansowe szwajcarskiej spółki za rok 2021. Przejęcie uznanego zagranicznego podmiotu wpisuje się w strategię ekspansji zagranicznej grupy CCC. Spółka Karl Vögele w 2017 roku osiągnęła 172 mln CHF przychodów, przy stracie EBITDA w wysokości 5,9 mln CHF.

Karl Vögele to szwajcarska spółka obuwnicza działająca od ponad 100 lat. Na koniec 2017 roku posiadała 219 sklepów obuwniczych. Szacuje się, że firma jest drugim podmiotem pod względem udziałów w szwajcarskim rynku obuwniczym z około 10% udziałem. Grupa CCC jest jednym z największych producentów obuwia w Europie. Swoją działalność prowadzi w 17 krajach Europy.