Bank Zachodni WBK przejmuje Deutsche Bank Polska za 1,29 mld PLN

Alpha Capital /

Bank Zachodni WBK przejmuje od grupy Deutsche Bank AG wydzieloną część Deutsche Bank Polska obejmującą m.in. bankowość detaliczną, business banking MŚP oraz sieci placówek. Wartość transakcji wycenia się na 1,29 mld PLN. 20% kwoty ma być spłacona w gotówce, pozostała część w formie akcji nowej emisji.

Do całkowitego zakończenia procesu przejęcia, planowanego na IV kwartał 2018 roku, obydwa banki pozostaną odrębnymi instytucjami. Zarząd Banku Zachodniego WBK ocenia, że fuzja korzystnie wpłynie na klientów oraz akcjonariuszy. Zakłada rozszerzenie oferty o nowe produkty oraz wzmocnienie kompetencji w obsłudze klientów zamożnych i private banking.

Bank Zachodni WBK powstał w 2001 roku w wyniku fuzji Banku Zachodniego oraz Wielkopolskiego Banku Kredytowego. Należący od 2011 roku do grupy Santander podmiot, jest trzecim największym bankiem pod względem wartości aktywów w Polsce. Grupa Deutsche Bank AG jest instytucją międzynarodową, działającą w obszarach obsługi przedsiębiorstw, osób fizycznych oraz działalności inwestycyjnej.