ASM Group przejmuje 91,6% udziałów niemieckiej spółki Vertikom

Alpha Capital /

Wartość przedsiębiorstwa wyceniono na 22,2 mln EUR. Podstawą wyceny były wyniki przychodów grupy Vertikom w 2017 roku pomnożone przez średnią historyczną marżę EBITDA oraz ustalony mnożnik.

ASM Group podała w komunikacie, że cena zakupu udziałów zostanie powiększona o dodatkową kwotę w wysokości 1% od przychodów za rok 2018 pod warunkiem, że przychody te będą większe od przychodów za 2017 rok. Umowa sprzedaży firmy przewiduje wykup pozostałych udziałów. W 2017 roku ASM Group odnotowała 189,2 mln PLN przychodów osiągając zysk operacyjny w wysokości 7,4 mln PLN.

Grupa kapitałowa ASM zarządza podmiotami specjalizującymi się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. Działalność grupy prowadzona jest na terenie Polski oraz Włoch. Podmiot obsługuje ponad 600 klientów. Grupa Vertikom zatrudnia ponad 850 pracowników, swoją działalność prowadzi w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii.