Agora S.A. zawarła umowę zakupu udziałów spółki Eurozet

Alpha Capital /

Agora S.A. podpisała przedwstępną umowę nabycia 40% udziałów w Eurozet Sp. z o. o. do której należą ogólnopolskie radia: Radio Zet, Antyradio. Wartość pakietu 400 udziałów, które reprezentują 40% kapitału zakładowego Eurozet wyceniono na kwotę 130,75 mln PLN. Według umowy przedwstępnej ostateczna kwota transakcji zostanie ustalona na podstawie wysokości określonych parametrów ekonomiczno-finansowych osiągniętych przez spółkę Eurozet.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, pozostałe 60% udziałów w Eurozet Sp. z o. o. nabędzie SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze. Agora jest uprawniona do odkupienia udziałów od czeskiego podmiotu w okresie, który rozpocznie się 12 miesięcy, a zakończy 36 miesięcy, po zawarciu umowy przyrzeczonej. Oba podmioty nabywające udziały w Eurozet zobowiązały się do niezbywania zakupionych pakietów bez zgody wspólnika (lock-up). Nabycie drugiego największego nadawcy radiowego pozwoli Grupie Agora na umocnienie pozycji rynkowej.

Do grupy Eurozet należą ogólnopolskie Radio Zet, Antyradio oraz sieci Meloradio i Chillzet. Szacuje się, że w drugiej połowie 2018 roku stacje grupy posiadały ponad 15% udziału w rynku. W 2017 roku Grupa Kapitałowa Eurozet Sp. z o. o. osiągnęła 171,9 mln PLN przychodów przy marży EBITDA w wysokości 22,7%. Do najważniejszych obszarów działalności grupy medialnej Agora S.A. należą: sieć kin Helios, Gazeta Wyborcza, lokalne stacje radiowe oraz działalność wydawnicza (m.in. Avanti, Logo, Kuchnia). W 2017 roku grupa osiągnęła 1,16 mld PLN przychodów przy marży EBITDA w wysokości 10,2%.