Aktualności

Wykup menadżerski sieci kiosków RUCH

Admin /

Igor Chalupec zdecydował się na wykup menedżerski 100% akcji należącej do spółki Lurena Investments sieci kiosków RUCH. Obie strony transakcji, dotychczasowy właściciel RUCHU Eton Park Capital oraz spółka kontrolowana przez byłego prezesa PKN Orlen, Loverose nie podały wartości umowy. Szacuje się, że kwota oscylowała wokół 30 mln PLN.

Obecny prezes RUCHU zapewnia, że przejęci spółki z rąk amerykańskiej firmy inwestycyjnej pozwoli na kontynuowanie realizowanej z powodzeniem strategii zakładającej odchodzenie od oferowania produktów z kategorii kurczących się jak np. prasa czy bilety, na rzecz oferowania usług logistycznych oraz kurierskich. Spółka w ostatnich latach odnotowuje spadek przychodów oraz punktów sprzedaży detalicznej.

RUCH działa na polskim rynku od 1919 roku, początkowo oferując głównie prasę, tytoń oraz drobne artykuły spożywcze. Obecnie spółka posiada około 2000 punktów sprzedaży.