Wyceny

Wybrane referencje naszych klientów:

„Spółka Ochnik S.A. rekomenduje Alpha Capital Group jako kompetentną i profesjonalną firmę realizująca projekty wyceny przedsiębiorstw.”

 

Marcin Ochnik

Prezes Zarządu

Ochnik S.A.

ochnik-s-a-logo-referencje2

„Rekomendujemy Alpha Capital Group jako Partnera, który świadczy swoje usługi w sposób rzetelny i profesjonalny.”

 

Paweł Bąk

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Tele-Fonika Kable S.A.

tele-fonika-logo-referencje2

„Współpracę oraz podejście członków zespołu Alpha Capital Group do realizacji projektu oceniamy jako rzetelne i profesjonalne.”

 

Michał Wróbel

Członek Zarządu

Nowa Itaka Sp. z o.o.

itaka-logo-referencje2

Wycena technologii

Ochrona prawna technologii jest niezwykle ważna dla przedsiębiorstw  w związku  zabezpieczeniem bieżących oraz oczekiwanych przychodów z nią związanych.  Prawo do wyłącznego korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego i przemysłowego oraz oprogramowania zabezpieczone w postaci patentu może zwiększać wartość przedsiębiorstwa lub być przedmiotem transakcji. Powoduje to konieczność określenia wartości danego patentu lub wynalazku.

Patent jest ograniczonym w czasie prawem właściciela do wyłącznego korzystania z wynalazku w celach zawodowych lub zarobkowych na określonym terenie. Ochronie patentowej podlegają wynalazki cechujące się zupełnością, charakterem technicznym, innowacyjnością, poziomem wynalazczym oraz nadawaniem się do przemysłowego stosowania.


Cele wyceny technologii:

 • sprzedaży technologii,
 • udzielenia licencji na technologię objętą ochroną,
 • wniesienia technologii aportem do innego przedsiębiorstwa,
 • aktualizacja wartości technologii,
 • optymalizacja podatkowa w grupie kapitałowej,
 • zarządzenie strategiczne wartością technologii.

 

Proces wyceny:

Proces wyceny technologii składa się z następujących etapów:

 • precyzyjne ustalenie przedmiotu wyceny i określenie statusu prawnego technologii
 • ustalenie i zebranie danych niezbędnych do zrealizowanie wyceny,
 • analiza zebranych danych oraz specjalistycznych baz danych,
 • sporządzenie modelu wyceny zgodnie z ustaloną metodyką,
 • prezentacji wyników i przekazanie raportu z wyceny.

Metody wyceny:

Wycena technologii metodologicznie zbliżona jest znacznie do wyceny know-how.

Metody kosztowe opierają się na założeniu, że wartość technologii można określić na podstawie kalkulacji kosztów, jakie należałoby ponieść, aby w przyszłości otrzymać korzyści takie same, jakich dostarcza opracowana już technologia.

Metody dochodowe opierają się na założeniu, że wartość technologii można określić na podstawie dochodów przez nie generowanych. Istnieją dwie główne odmiany tej koncepcji: metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz metoda opłat licencyjnych.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z naszym biurem regionalnym lub:

Email  biuro@alpha-capital.pl


Wybrane referencje naszych klientów:

„Spółka Ochnik S.A. rekomenduje Alpha Capital Group jako kompetentną i profesjonalną firmę realizująca projekty wyceny przedsiębiorstw.”

 

Marcin Ochnik

Prezes Zarządu

Ochnik S.A.

ochnik-s-a-logo-referencje2

„Rekomendujemy Alpha Capital Group jako Partnera, który świadczy swoje usługi w sposób rzetelny i profesjonalny.”

 

Paweł Bąk

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Tele-Fonika Kable S.A.

tele-fonika-logo-referencje2

„Współpracę oraz podejście członków zespołu Alpha Capital Group do realizacji projektu oceniamy jako rzetelne i profesjonalne.”

 

Michał Wróbel

Członek Zarządu

Nowa Itaka Sp. z o.o.

itaka-logo-referencje2