Wyceny

Wybrane referencje naszych klientów:

„Spółka Ochnik S.A. rekomenduje Alpha Capital Group jako kompetentną i profesjonalną firmę realizująca projekty wyceny przedsiębiorstw.”

 

Marcin Ochnik

Prezes Zarządu

Ochnik S.A.

ochnik-s-a-logo-referencje2

„Rekomendujemy Alpha Capital Group jako Partnera, który świadczy swoje usługi w sposób rzetelny i profesjonalny.”

 

Paweł Bąk

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Tele-Fonika Kable S.A.

tele-fonika-logo-referencje2

„Współpracę oraz podejście członków zespołu Alpha Capital Group do realizacji projektu oceniamy jako rzetelne i profesjonalne.”

 

Michał Wróbel

Członek Zarządu

Nowa Itaka Sp. z o.o.

itaka-logo-referencje2

Wycena portfela wierzytelności

Wycena portfeli wierzytelności ma znaczenie przede wszystkim dla podmiotów zajmujących się obrotem wierzytelnościami ze względu na występujące regulacje prawne i wymogi księgowe dotyczące tego rodzaju działalności. Jest to szczególnie istotny element w przypadku organizacji handlu wierzytelnościami pod postacią funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ).

Dla kogo:

 • podmioty zajmujące się obrotem wierzytelnościami,
 • podmioty zainteresowane kupnem lub sprzedażą portfeli wierzytelności.

Cele wyceny

Główne cele wyceny portfeli wierzytelności związane są z wymogami regulacyjnymi. Wśród nich, najczęstszymi są:

 • transakcje sprzedaży i zakupu wierzytelności,
 • wniesienie aportem do przedsiębiorstwa lub konwersja na kapitał,
 • wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu opartego o handel portfelami wierzytelności,
 • ewidencja księgowa lub podatkowa.

 

Proces wyceny

Proces wyceny portfela wierzytelności składa się z następujących etapów:

 • określenie celu wyceny oraz zakresu prac,
 • ustalenie i skompletowanie danych niezbędnych do zrealizowania wyceny,
 • analiza otrzymanych informacji i danych finansowych,
 • ocena ryzyka i oszacowanie kosztu finansowania,
 • sporządzenie modelu wyceny zgodnie z ustaloną metodyką,
 • prezentacja wyników przed klientem,
 • przekazanie raportu z wyceny.

Metody wyceny

Metoda z wykorzystaniem wskaźnika oczekiwanej straty (ang. EL – expexted loss), używana w przypadku wyceny pojedynczych wierzytelności. EL składa się z prawdopodobieństwa niewypłacalności (PD – ang. propability of default) oraz wskaźnika LGD (ang. loss given default), który wyznacza poziom możliwej straty w przypadku niewypłacalności dłużnika.

Metoda oparta na wyznaczeniu krzywej odzysku, w przypadku portfela składającego się z dużej ilości pojedynczych wierzytelności. Krzywa odzysku jest ustalana na podstawie podobnych portfeli wierzytelności lub na podstawie historycznych spłat wierzytelności wycenianego portfela.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z naszym biurem regionalnym lub:

Email  biuro@alpha-capital.pl


Wybrane referencje naszych klientów:

„Spółka Ochnik S.A. rekomenduje Alpha Capital Group jako kompetentną i profesjonalną firmę realizująca projekty wyceny przedsiębiorstw.”

 

Marcin Ochnik

Prezes Zarządu

Ochnik S.A.

ochnik-s-a-logo-referencje2

„Rekomendujemy Alpha Capital Group jako Partnera, który świadczy swoje usługi w sposób rzetelny i profesjonalny.”

 

Paweł Bąk

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Tele-Fonika Kable S.A.

tele-fonika-logo-referencje2

„Współpracę oraz podejście członków zespołu Alpha Capital Group do realizacji projektu oceniamy jako rzetelne i profesjonalne.”

 

Michał Wróbel

Członek Zarządu

Nowa Itaka Sp. z o.o.

itaka-logo-referencje2