Aktualności

Wycena opcji menadżerskich

Admin /

Opcje menadżerskie są formą realizacji długoterminowych planów motywacyjnych. Jest to program odroczonego w czasie wynagrodzenia, przyznawanego zazwyczaj członkom zarządu i kadrze kierowniczej jako dodatek do wynagrodzenia, po spełnieniu określonych warunków. Warunki te w zależności od obszaru odpowiedzialności ewentualnego beneficjenta dotyczą zazwyczaj wzrostu wartości akcji spółki, osiągnięcia określonych poziomów wybranych wskaźników finansowych czy też pozostania na stanowisku przez ustalony okres czasu