Aktualności

Sprzedaż pakietu większościowego Kredyt Inkaso

Admin /

Fundusz inwestycyjny Waterland Private Equity Investments B.V poprzez swoją spółkę zależną WPEF VI Holdng V B.V. skupił 6 września w wezwaniu na akcje Kredyt Inkaso 7 911 380 udziałów stanowiących 61,16 proc. kapitału spółki.

Waterland oferował w pierwszym terminie zapisów 25 PLN za akcję, natomiast do końca wezwania mającego miejsce 29 sierpnia cena wynosiła 20 zł za akcję.

Waterland to niezależny fundusz private equity posiadający w swoim portfelu inwestycje o wartości przekraczającej 4 mld EUR.