Aktualności

Polski Bank Komórek Macierzystych przejął szwajcarską spółkę Biocell Lugano

Admin /

Spółka Famicord należąca do grupy Polskiego Banku Komórek Macierzystych nabyła 100% akcji w spółce Biocell Lugano. Przejęte przedsiębiorstwo zostało wycenione na maksymalną cenę 1,6 mln EUR.

Cena maksymalna ma zostać pomniejszona o wartości zobowiązań szwajcarskiego podmiotu względem sprzedających – Biocell Center oraz MGR. W warunkach umowy ustalono, że płatność zostanie podzielona na trzy raty oraz jedną ewentualną płatność warunkową. Spłata rat w wysokości 0,25 mln EUR, 0,75 mln EUR oraz 0,5 mln EUR została ustalona odpowiednio na dzień zawarcia umowy kupna, rok oraz 2 lata po jej zawarciu. Płatność warunkowa została wyceniona na 0,1 mln EUR. Jej wysokość jest uzależniona od ustalonego wzrostu sprzedaży Biocell Lugano w latach 2018 i 2019.

Z usług Polskiego Banku Komórek Macierzystych który jest największym bankiem komórek macierzystych w Polsce skorzystało ponad 150 tys. rodziców. Biocell Lugano prowadzi swoją działalność w Szwajcarii. Posiada licencję na izolację i namnażanie komórek macierzystych a także na technologię ich pozyskiwania.