Wyceny

Wybrane referencje naszych klientów:

„Spółka Ochnik S.A. rekomenduje Alpha Capital Group jako kompetentną i profesjonalną firmę realizująca projekty wyceny przedsiębiorstw.”

 

Marcin Ochnik

Prezes Zarządu

Ochnik S.A.

ochnik-s-a-logo-referencje2

„Rekomendujemy Alpha Capital Group jako Partnera, który świadczy swoje usługi w sposób rzetelny i profesjonalny.”

 

Paweł Bąk

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Tele-Fonika Kable S.A.

tele-fonika-logo-referencje2

„Współpracę oraz podejście członków zespołu Alpha Capital Group do realizacji projektu oceniamy jako rzetelne i profesjonalne.”

 

Michał Wróbel

Członek Zarządu

Nowa Itaka Sp. z o.o.

itaka-logo-referencje2

Modelowanie finansowe

Każde przedsiębiorstwo jest unikalne ze względu na posiadane aktywa i skalę działalności. W konsekwencji, do modelowania finansowego podchodzimy w indywidualny sposób. Dostosowujemy rozwiązania do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem kierunków jego rozwoju. Dzięki naszemu wsparciu w postaci modelowania finansowego kolejne kroki związane z budowaniem strategii rozwoju stają się znacznie prostsze.

Budowanie świadomości na temat procesów, które kształtują finanse przedsiębiorstwa to pierwszy krok, który otwiera możliwości do poprawienia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa.


Przedmiotem modelowania mogą być:

 • Projekty inwestycyjne – w przypadku podejmowania ważnych decyzji inwestycyjnych dobrze jest przeanalizować wszystkie perspektywy. Pomagamy spojrzeć szerzej, co wpływa na minimalizację ryzyka nie uwzględnienia istotnych elementów w analizie zarówno od strony szacowania wysokości przepływów jak i określania poziomu ich ryzyka.
 • Przedsiębiorstwa – niezależnie od posiadanych aktywów, przedmiotu działalności i jej skali opisujemy działania operacyjne i ich finansowe konsekwencje, które są istotne z punktu widzenia dynamiki prowadzonej działalności. Tworzymy ramy do wyboru wariantów inwestycyjnych i wspieramy decyzje w zakresie sposobu ich finansowania mając na uwadze maksymalizację wartości przedsiębiorstwa.
 • Grupy podmiotów – dzięki zebraniu wszystkich informacji w zaprojektowanym przez nas inndywidualnie modelu możliwe jest utrzymanie kontroli nad tym, co jest najważniejsze, nawet w najbardziej złożonej strukturze powiązań operacyjnych i finansowych.

Cele modelowania finansowego:

 • wsparcie controllingu w procesie budżetowania
 • raportowanie do zarządu lub właścicieli
 • kwantyfikacja założeń strategii
 • pozyskiwanie finansowania dłużnego
 • pozyskanie inwestorów
 • procesy M&A

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z naszym biurem regionalnym lub:


Email  biuro@alpha-capital.pl


Proces modelowania finansowego:

Proces modelowania, niezależnie do jego celu, składa się z następujących etapów:

 • określenie celu modelu finansowego oraz zakresu prac,
 • przesłanie listy pytań i skompletowanie niezbędnych informacji, danych finansowych i operacyjnych,
 • analiza otrzymanych dokumentów oraz czynników determinujących osiągane przez przedsiębiorstwo wyniki,
 • ocena ryzyka i oszacowanie kosztu finansowania,
 • prezentacja wyników przed klientem,
 • przekazanie finalnego modelu.
Dzięki naszym wysokim kompetencjom w analizie danych finansowych, możliwe jest przeprowadzanie wielowariantowych projekcji wyników finansowych. Przygotowywane modele finansowe są bardzo pomocne do określenia, które rozwiązania są najbardziej efektywne, biorąc pod uwagę ich charakterystykę, ryzyko i wynikające z niego koszty finansowania. Opracowane rozwiązania pozwalają nie tylko na analizę, planowanie, ale także monitorowanie wyników według wcześniej zdefiniowanych kryteriów.

Wybrane referencje naszych klientów:

„Spółka Ochnik S.A. rekomenduje Alpha Capital Group jako kompetentną i profesjonalną firmę realizująca projekty wyceny przedsiębiorstw.”

 

Marcin Ochnik

Prezes Zarządu

Ochnik S.A.

ochnik-s-a-logo-referencje2

„Rekomendujemy Alpha Capital Group jako Partnera, który świadczy swoje usługi w sposób rzetelny i profesjonalny.”

 

Paweł Bąk

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Tele-Fonika Kable S.A.

tele-fonika-logo-referencje2

„Współpracę oraz podejście członków zespołu Alpha Capital Group do realizacji projektu oceniamy jako rzetelne i profesjonalne.”

 

Michał Wróbel

Członek Zarządu

Nowa Itaka Sp. z o.o.

itaka-logo-referencje2