Aktualności

Kolejne pokolenie nie chce przejąć przedsiębiorstwa?

Admin /

Jeśli jesteś założycielem przedsiębiorstwa i jednocześnie jego zarządzającym prędzej czy później będziesz musiał zmierzyć się z tematem sukcesji. Im szybciej podejdziesz do tego problemu, tym lepiej dla wartości przedsiębiorstwa. Sukcesja jest procesem złożonym, czasochłonnym i wymagającym. Prawidłowe przygotowanie kandydata do pełnienia roli nowego zarządzającego wymaga około 2-4 lat. Pierwszym, najważniejszym warunkiem przeprowadzenia sukcesji jest jednak posiadanie odpowiedniego kandydata. Jeżeli młodsze pokolenie nie jest zainteresowane prowadzeniem działalności lub nie ma do tego odpowiednich kompetencji do rozważenia pozostają następujące możliwości:

Sukcesja zewnętrzna (managerska) – przeprowadzenie sukcesji w oparciu o zewnętrznych managerów i pozostanie właścicielem w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie wymaga aktywnego zaangażowania obecnego zarządzającego w proces sukcesji. Nierzadko przygotowanie przedsiębiorstwa do sukcesji wymaga sformalizowania, a nawet ułożenia od początku procesów zarządzania, poprawienia jakości informacji zarządczej, przygotowania dokumentu opisującego strategię.

Dla kogo:

  • założycieli, którzy chcą odpocząć, ale chcą pozostać właścicielami przedsiębiorstwa,
  • dla tych, którzy myślą o sprzedaży przedsiębiorstwa w długim terminie, ale nie czują na sobie presji czasu.

Ile to trwa:

  • od 2-4 lat.

 

Sprzedaż spółki do inwestora branżowego – jeśli przedsiębiorca nie chce w ogóle podejmować tematu sukcesji może oddać przedsiębiorstwo do zarządzania konkurencyjnemu podmiotowi z branży. Podmioty konkurencyjne z tej samej branży mają ułożone procesy w ramach prowadzonej przez siebie działalności i są w stanie przejąć w krótkim czasie pełną kontrolę nad podmiotem prowadzącym podobną działalność.

Dla kogo:

  • założycieli, którzy potrzebują odpoczynku i nie chcą zajmować się dłużej prowadzeniem działalności,
  • właścicieli przedsiębiorstw będących poza zainteresowaniem funduszy inwestycyjnych.

Ile to trwa:

  • od 6-18 miesięcy.

 

Sprzedaż spółki do inwestora finansowego – inwestor finansowy ma z góry określoną politykę prowadzenia inwestycji. Przewidywany okres inwestycji wynosi zazwyczaj 3-5 lat. W tym czasie intensywnie pracuje się nad wzrostem wartości spółki. W ramach planu wzrostu realizuje się także działania, które przygotowują spółkę do sukcesji managerskiej (zewnętrznej). Docelowo, po tym okresie planuje się odsprzedaż przedsiębiorstwa do kolejnego funduszu inwestycyjnego, przeprowadzenie debiut na giełdzie lub odsprzedaż do inwestora branżowego.

Dla kogo:

  • założycieli, którzy w dłuższym horyzoncie nie chcą już zajmować się prowadzeniem obecnej działalności, ale w ciągu najbliższych 5 lat są gotowi aktywnie wspierać rozwój biznesu,

Ile to trwa:

  • 6-18 miesięcy na sprzedaż do inwestora finansowego + 3-5 lat wspólnej inwestycji z tym inwestorem.

 

Likwidacja – jeśli wartość spółki jest zbliżona do jej wartości księgowej i nie ma zainteresowania ze strony inwestorów branżowych rozwiązaniem do rozważenia jest sprzedaż poszczególnych aktywów będących w posiadaniu spółki i jej rozwiązanie/likwidacja.

Dla kogo:

  • przedsiębiorcy zmęczeni prowadzeniem działalności bez czasu i chęci na restrukturyzację,

Ile to trwa:

  • 4-12 miesięcy.

 

Aby zdecydować, które rozwiązanie jest najlepsze należy przede wszystkim ocenić jaki jest poziom motywacji, energii i ile ma się czasu na to, aby przekazać przedsiębiorstwo do czyjejś dyspozycji. Im więcej wysiłku włoży się w przygotowanie do sukcesji/transakcji tym wyższa wycena przedsiębiorstwa w momencie jego przekazania czy to w ramach sukcesji naturalnej, managerskiej czy sprzedaży przedsiębiorstwa w ręce inwestora branżowego.

Sprzedaż przedsiębiorstwa jest bardzo złożonym procesem. Na rynku fuzji i przejęć działają głównie inwestorzy instytucjonalni z dużym doświadczeniem w realizowaniu transakcji. Aby transakcja przebiegła sprawnie i aby zmaksymalizować wartość transakcji (korzyści dla sprzedającego) warto skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy. Pomoc doradcy transakcyjnego pozwala uchronić przed popełnieniem błędów w ramach realizacji transakcji, które mogą sięgnąć nawet kilkudziesięciu procent wartości transakcji.

Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą przedsiębiorstwa, skontaktuj się z nami przez formularz, a pomożemy Ci wybrać odpowiednie rozwiązanie i zapewnimy wsparcie w jego realizacji.