Aktualności

Kernel Holding przejmuje 100% udziałów w ukraińskim Rail Transit Kargo

Admin /

Grupa Kernel nabyła pakiet 100% akcji ukraińskiego przewoźnika kolejowego Rail Transit Kargo. Wartość przejmowanego przedsiębiorstwa wyceniono na 64 mln USD.

Ostateczna kwota, którą zapłaci Kernel zostanie skorygowana o wartość kapitału pracującego oraz zadłużenia netto Rail Transit Kargo i wyniesie ok. 49 mln USD. Zarząd Grupy Kernel szacuje, że przejęcie ukraińskiego przedsiębiorstwa zwiększy wynik EBITDA grupy o ok. 20 mln USD rocznie oraz pozwoli zabezpieczyć się przed rosnącymi kosztami logistyki. Transakcja przejęcia wpisuje się również w plany grupy, co do otwarcia terminalu zbożowego TransGrainTerminal w porcie w Czarnomorsku. Przejęta wraz ze spółką flota ok. 2,95 tys. wagonów zbożowych zapewni płynny i wydajny przepływ ziarna ze śródlądowych silosów do portów.

Rail Transit Kargo jest spółką zajmującą się transportem kolejowym towarów. Z szacowanym udziałem w rynku na poziomie ok. 15% spółka ustępuje miejsca jedynie państwowemu monopoliście, spółce Koleje Ukraińskie. Kernel Holding jest ukraińską spółką z siedzibą w Luksemburgu. Od 2007 roku notowana na GPW w Warszawie. Grupa zajmuje się zdywersyfikowaną działalnością rolniczą w regionie Morza Czarnego.