Usługi

Doradztwo strategiczne

Dzięki bogatemu doświadczeniu wyniesionemu z funduszy inwestycyjnych pomagamy skutecznie rozwinąć i wprowadzić strategię wzrostu wartości firmy u naszych Klientów. Sami również jesteśmy przedsiębiorcami, rozumiemy naszych Klientów i ich potrzeby. Wiemy jakie działania pozwolą im skutecznie zwiększyć efektywność, skalę biznesu oraz jego wartość. [

||

Główne obszary naszego wsparcia:

 • Wszystkie realizowane przez nas działania mają na celu identyfikację i poprawę głównych elementów wpływających na długoterminowy wzrost wartości firmy,
 • Każdy projekt rozpoczynamy od szczegółowej analizy aktualnej sytuacji w strategicznych obszarach przedsiębiorstwa,
 • Dokonujemy szczegółowej analizy finansowej w najważniejszych obszarach, dokonujemy wdrożenia rachunkowości zarządczej w celu stałego nadzoru kluczowych parametrów,
 • Przygotowujemy szczegółową analizę spółki na tle rynku, analizujemy mocne i słabe strony podmiotów konkurencyjnych, dobrych praktyk na rynkach pokrewnych oraz głównych elementów wpływających na wartość spółki w postrzeganiu inwestorów,
 • Efektem naszych działań jest wdrożenie zmian w kluczowych obszarach oraz ich stały monitoring
 • Do każdego projektu dedykujemy zespół managerów i ekspertów, którzy mogą operacyjnie wesprzeć realizację wypracowanej strategii również z poziomu interim management.

||

Główne korzyści wynikające ze współpracy:

 • Nadrzędnym celem naszych działań jest długoterminowy wzrost wartości firmy,
 • Myślimy i działamy jak inwestorzy finansowi, wiemy jakie działania pozwolą zwiększyć wartość przedsiębiorstw naszych Klientów,
 • Posiadamy bardzo szerokie doświadczenie wyniesione z wielu branż, które pozwala nam wdrażać najlepsze rozwiązania i praktyki,
 • Koncentrujemy nasze działania na zwiększeniu udziału w rynku, optymalizacji kosztowej oraz konkurencyjności podmiotu,
 • Bierzemy odpowiedzialność za wyniki naszego działania pracując w modelu opierającym się w istotny sposób o success fee.